Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod registračním číslem 1266

Laboratoř Morava

Pro chemické a mikrobiologické rozbory vod, lékárenských vod, vodných výluhů odpadů, odpadů, půd, kompostů, substrátů, rostlinných produktů, potravin, krmiv, pevných matric a izolačních kapalin, pískovišť, mikrobiální kontaminace povrchů potravinářských a krmivářských provozů, kontrola účinnosti sterilizátorů a vzorkování uvedených matric.

Využijte služeb Laboratoře MORAVA Objednat
Využijte služeb Laboratoře MORAVA
Napište nám